Obsługa kadrowa

  • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej 
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i porozumień o rozwiązanie stosunku pracy, zasad rozliczeń pracowników z zakładem pracy, świadectwa pracy, zaświadczeń pracowniczych
  • Przygotowanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) rachunków do nich i rozliczanie
  • Przygotowanie regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy
  • Doradztwo kadrowo płacowe

Obsługa płacowa

  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, innych nieobecności, nadgodzin itp.)
  • Prowadzenie listy wynagrodzeń pracowników, rocznych rozliczeń i deklaracji podatkowych
  • Rozliczania pracowników z ZUS