• Przygotowanie analiz finansowych planowanych przedsięwzięć
  • Wykonywanie biznes planów dla celów zarządczych i pozyskania kapitału
  • Przygotowanie danych finansowych do prospektów emisyjnych
  • Przygotowanie danych finansowych dla projektów unijnych
  • Doradztwo w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstwa
  • Obsługa pracodawców w zakresie zatrudnienia osób zagranicznych w Polsce
  • Obsługa pracowników zagranicznych  w obszarach: pozwolenia na pracę, występowanie o wydanie karty pobytu, przedłużenia kart pobytu itd..
  • Rozliczanie osób zagranicznych z dochodów osiąganych i opodatkowanych w Polsce.
  • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych
  • Przygotowanie i opiniowanie umów: handlowych, o współpracy, serwisowych, z podwykonawcami, współpracownikami itp.