• Reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
  • Analizy i przygotowywanie umów handlowych
  • Doradztwo w zakresie rozwiązywania bieżących problemów podatkowych
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej oraz zarządzania ryzykiem podatkowym w  działalności gospodarczej
  • Prowadzenia przeglądów podatkowych
  • Doradztwo w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej cen transferowych